Skoleskyss skoleåret 2020/2021

Frist for å søke skoleskyss for kommende skoleår er 01.04.

For mere info les her