Skolestart 2020

Sommerferien går snart mot slutten og vi håper alle har hatt noen fine feriedager.
Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår for alle våre elever mandag 17. august.  

 
Skole   1. trinn 2. - 7.trinn      8. trinn 9. og 10. trinn
Eggedal skole   09 00                08 20                
Prestfoss skole   09 00   08 15    
Nerstad skole   09 00   08 20    
Sigdal ungdomsskole     Oppstarts-         
samtaler
etter egen plan
      08 10

Skolerute 2020/20201

Udir har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Her ligger bla et eget informasjonsskriv til foresatte om skoledagen fremover på generelt grunnlag.
Når det gjelder skoleskyss vil denne gå tilsvarende som før skoleslutt. Det gjennomføres fortsatt veiarbeider langt strekningen Hole Bru.- Sandbråten. Der vil skoleskyssen fungere, slik den gjorde før sommerferien. 
Vi vi oppfordrer fortsatt om at elevene som har mulighet går eller sykler til skolen.

Brakar As som administrerer skoleskyssen i Sigdal har sendt oss følgende informasjon:

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger vi de råd som blir gitt gjennom egen smittevernveileder for skolene. 

Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå. 

Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

 

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet. 

Brakar oppfordrer skolene til å gjøre foresatte og elever kjent med regjeringens henstilling til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

 

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

 

Brakar ønsker at skolene på nytt påpeker overfor elevene betydningen av god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

 

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Dersom det gis en anbefaling om bruk av munnbind, vil ikke Brakar kunne tilby dette til elevene.

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no

 

Vi gleder oss til å se store å små igjen på mandag, og vil gjøre alt vi kan for å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø

 

Sigdal skolekontor 13.08.2020