Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skolestart for 1- trinns elever, skoleåret 2022/2023

Jfr. opplæringlova har alle barn både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år. 

Alle barn som er født i 2016 og som bor i Sigdal kommune eller flytter hit innen skolestart skoleåret 2022/2023, har rett til skoleplass i Sigdalsskolen.

Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2022 skal meldes inn i Sigdalsskolen, og fristen for dette er satt til 1. oktober 2021.

Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmes hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet dere sokner til. 

Innmeldingskjemaet finner du her

Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Eleven har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er tvil om barnet har kommet tilstrekklige langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller 7 år.

Tidligere skolestart inebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller 5 år. Får å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år innen 1. april. Det må foreligge  sakkyndig vurdering fra PPT.