Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skolestart for 1- trinns elever, skoleåret 2023/2024

Jfr. opplæringlova har alle barn både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år. 

Alle barn som er født i 2017 og som bor i Sigdal kommune eller flytter hit innen skolestart skoleåret 2023/2024, har rett til skoleplass i Sigdalsskolen.

Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2023 skal meldes inn i Sigdalsskolen, og fristen for dette er satt til 1. oktober 2022.

Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmes hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet dere sokner til. 

Innmeldingskjemaet finner du her