Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skolestart skoleåret 2020/2021

I Sigdal starter skolene på grønt nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell. 

Det vil sendes ut og publiseres egen informasjon til elever og foresatte i forbindelse med skolestart.

FV 287 er helt stengt mellom Sandsbråten og Hole bru i ukene 33 - 35. Det vil bli satt opp en egen minibuss som vil skysse elevene som blir berørt av veistengningen til og fra skolen.