Slik kan du forebygge smitte

Samtlige fastleger og legekontorer blir fortløpende oppdatert om status og har bemanning for å kunne håndtere smittetilfeller.

Har du spørsmål om virus og smittfare kan du ringe folkehelseinstituttets døgnåpne fasttelefon 815 55 015 

Hvilke områder som har vedvarende spredning oppdateres fortløpende. Klikk her for å gå til Folkehelseinstituttet sin oversikt over områder med vedvarende spredning av viruset (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Information about the Coronavirus (COVID-19) in English from the Norwegian Institute of Public Health

Om koronaviruset:
Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020. Viruset har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2.  Det kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker, og denne sykdommen kalles covid-19-infeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, med lette symptomer som feber, sår hals, hoste og rennende nese.  Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse.

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat. 

Klikk her for å gå til Folkehelseinstituttet sine hjemmesider for å lese mer om koronaviruset (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/).

Helsedirektoratet har laget en film som er sendt ut til alle landets skoler om viruset. Se filmen her.

 

Oppdatert 12.03.2020