Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Faktaark - anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme

Denne oversikten, som er basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger, dekker de vanligste symptomer og sykdommer som kan forekomme hos barn som går i barnehage.
Faktaark - anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemm.

10.11.2022.