Smittevern

Inklusive reise- og yrkesvaksinasjon, tuberkolosearbeid og flykninghelsetjeneste

Ta kontakt med Sigdal helsestasjon for timesbestilling på telefon 32 71 14 00. Evt via e-post: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no .