Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Snus- og røyksluttkurs våren 2022

Sigdal Frisklivssentral tilbyr snus- og røykesluttkurs med oppstart tirsdag 3. mai. Forskning viser at kombinasjon av strukturert veiledning og medikamentell behandling gir opp mot fem ganger så stor sannsynlighet for å lykkes med røykeslutt. Ved deltagelse mottar du gratis røykesluttmidler i tolv uker.

Tirsdag 3. mai kl. 13.30 - 15.00
Tirsdag 10. mai kl. 13.30 - 15.00
Onsdag 18. mai kl. 13.30 - 15.00
Tirsdag 24. mai kl. 13.30 - 15.00
Tirsdag  31. mai kl. 13.30 - 15.00
Tirsdag 14. juni kl. 13.30 - 15.00

Sted: kursrom på Sigdalsheimen.

For påmelding eller spørsmål om tilbudet ta kontakt med Frisklivssentralen i Sigdal på telf. 90623348 (ring eller SMS).

Vi tilbyr fleksibel og tilpasset oppfølging, ta kontakt dersom kursdatoene ikke passer.

Se slutta.no for mer informasjon om snus- og røykeslutt.

 

 

Mild - moderat angst/depresjon?

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for personer over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning for å delta. Åpent for innbyggere i Sigdal. Tlf. 32 74 94 40.