24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Søknaden skal være skriftlig, inneholde en arbeidsbeskrivelse og et kostnadsoverslag, inneholde kart der dette er relevant og eventuell annen finansiering må oppgis. Nærmere retningslinjer finner du her.
Spørsmål om ordningen kan rettes til landbrukskontoret.