24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) er 1. mai

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist.

 

 

SMIL-tiltak er miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Eks på dette er rydding og inngjerding av gamle beiter, hydrotekniske tiltak mm. Husk å søke før dere påbegynner tiltaket.

 

Sigdal kommune har ny SMIL-strategi som inneholder nye tiltak jf tidligere. Vi anbefaler derfor å lese den nye strategien og ta kontakt om det er noe som kan være aktuelt. Søknaden skjer via Altinn.

 

Les strategien vår her på kommunens heimesider: https://www.sigdal.kommune.no/getfile.php/4636379.2353.lw77k7tsmiupbk/Tiltaksstrategi+SMIL+og+NMSK.pdf