Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Spillemidler

Årlig søknadsfrist inn til kommunen: 1. oktober

Lag og organisasjoner som er tilknyttet Sigdal idrettsråd må ha behandlet sin søknad i idrettsrådet i forkant, innenfor den fristen som idrettstådet setter, som er 1.august.

Informasjon - søknadsskjema
Klikk her for søknadsskjema. Innlogging skjer via ID porten.
Har du spørsmål, ta kontakt med Kultur og ungdomsleder.
tlf. 32 71 14 00.

Saksgang:
Etter innstilling fra idrettsrådet behandles søknadene i hovedutvalget for oppvekst og kultur, som foretar kommunens prioriterte innstilling av søknadene. Eventuell søknad om kommunel andel (inntil 1/3 av kostnadene) behandles av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Søknadene oversendes deretter til Buskerud fylkeskommune innen 15. januar påfølgende år.