Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Strategiplan for barn og unges oppvekstmiljø i Sigdal

Noe av det viktigste som gjøres i Sigdal er å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge, og Strategiplanen for barn og unges oppvekstmiljø er nå vedtatt.

Strategiplan for barn og unges oppvekstmiljø er utarbeidet gjennom en grundig prosess som har involvert en bred tverrsektoriell delaktighet.

Visjonen for arbeidet er «Tidlig innsats og tett på», og målsettingen er å etablere viktige prinsipper – et felles tankesett, knyttet til barn og unges oppvekst. Dette skal vise retningen for hvordan Sigdal kommune skal arbeide med barn og unges oppvekstmiljø. Alle sektorer skal bidra til å etterleve disse prinsippene i arbeidet:

1. En helhetlig tilnærming gjennom gode tverrfaglige samarbeidsarenaer

2. Tidlig innsats

3. Barn og unge i sentrum

4. Ledelse og kompetanseutvikling