Teknisk sektor

Teknisk sektor har ekstra fokus på samfunnskritiske funksjoner og spesielt vann- og avløp. 

Driften av vannverk og renseanlegg går som normalt.
Vi har tatt nødvendige forholdsregler, og er godt forberedt hvis situasjonen skulle forverre seg.
Saksbehandling av innkomne saker går som normalt, dog med noe redusert kapasitet.

 

Informasjon om gjenvinningsstasjon finner du her.