Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Teknisk sektor

Teknisk sektor har ekstra fokus på samfunnskritiske funksjoner og spesielt vann- og avløp

Driften av vannverk og renseanlegg går som normalt.
Det er tatt nødvendige forholdsregler, og etaten er forberedt hvis situasjonen skulle forverre seg.
Saksbehandling kan være noe forsinket da vi har noe redusert kapasitet.

 

Informasjon om gjenvinningsstasjon finner du her.