Test røykvarsleren på røykvarslerdagen 1. desember!

Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din rekker å redde dere ut dersom det begynner å brenne, men da er det viktig at røykvarslerne fungerer. Bruk røykvarslerdagen 1. desember til å forsikre deg om at dine røykvarslere virker!

Røykvarslere er påkrevd

Alle skal ha fungerende brannvarsling hjemme, men hvor mange røykvarslere du bør ha avhenger av hvordan boligen din er utformet. Regelen er at du skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og at alarmen skal høres tydelig på soverom og oppholdsrom, selv når dørene er lukket. Hvis du ikke kan høre røykvarsleren godt nok, trenger du flere varslere.

Et godt tips for plassering av røykvarslere er å tenke på at røykvarslerne både skal oppdage og varsle. Plasser derfor røykvarslerne der det er størst sjanse for at en brann kan oppstå, og der det er størst sjanse for at du blir vekket av alarmen.

 

Forslag til alternativ ingress/tekst på FB:

Røykvarslere bør testes jevnlig, og minst en gang i året. Hvorfor ikke gjøre det til en vane å sjekke den på røykvarslerens egen dag 1. desember? Bytt gjerne batteri i samme slengen!

 

Nyttige lenker:

https://drbv.no/roykvarsler-og-slokkeutstyr/

https://drbv.no/bytt-batteri-1-desember/

https://roykvarslerdagen.no/

 

 

Tekst: DRBV