Testing

Informasjon til reisende om testing

Helsedirektoratet ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte.

Utvidet testkritierier for koronavirus

Alle som har symtomer skal nå få tilbud om å bli testet.

I tråd med nasjonale føringer bygges nå testkapasiteten opp og kriteriene for hvem som kan bli testet er utvidet. Alle som har symptomer skal nå få tilbud om å bli testet.  De vanligste symptomene er vondt i halsen, hoste, kroppsverk og feber. Se nærmere informasjon om de nye oppdaterte  testkriteriene her (lenke til FHI, se under). For spørsmål/avtale om testing ring Prestfoss legesenter på tlf 32712300, tastevalg koronavirus. Ved symptomer er det fortsatt viktig å ikke møte opp direkte, men ringe og avtale på forhånd.

Prestfoss legesenter utfører koronatesting fortrinnsvis på formiddagen mandag, onsdag og fredag. Andre tester og blodprøver utføres da fortrinnsvis på tirsdager og torsdager. Dette for å fordele pågangen. Ved timeavtaler på legesenteret er det ønskelig at man venter ute til det er sin tur, om man kan. Dette for å begrense antall pasienter på venterommet.

Les mer om testkriterier her.