Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Testing

20.04.2022


Drift av teststasjoner fortsetter
Kommunen vil fortsatt drifte teststasjonen og ha en beredskap for testing. Testing på teststasjonen kan være aktuelt for noen personer som trenger dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for koronasertifikat. Slik testing skjer som hovedregel ikke hos fastlegen eller på legevakta. Ring i tilfelle 477 00 416 for avtale. Telefontid: mandag og fredag kl. 08.15 – 10.15.

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige
I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunen for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Selvtester kan deles ut på følgende steder:

 • Helsestasjonen i Prestfoss. Ring 476 88 007 eller 913 44 552, så legger vi ut tester i gangen. 
 • Eggedal helsestasjon: Ring 901 56 220 og gjør en avtale.
 • Teststasjonen i Prestfoss deler ut selvtester etter avtale. Ring 477 00 416 mandag og fredag kl. 08.15 – 10.15.
 • Legesenteret i Prestfoss og legekontoret i Eggedal har også selvtester til utdeling.  

Påsken 2022 - utdeling av selvtester

I påsken, uke 15 og 16,  blir det noe redusert tilbud om utdeling av selvtester.

 • Teststasjon i Prestfoss: mandag 11.04 og fredag 22.04 kl. 08.15 - 10.15.
  Tlf. 477 00 416
 • Helsestasjon i Prestfoss: tirsdag 12.04 og ellers hverdager i uke 16.
  Tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.
 • Røde Kors hytta på Haglebu: hele påska. Ring vakttelefon 32 71 33 70
 • Prestfoss legesenter tlf. 32 71 23 00 og Eggedal legesenter tlf. 32 71 47 24 i åpningstida.

Åpningstider Prestfoss og Eggedal legesenter finner du her.

Minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader.

Utdeling av selvtester:
Selvtester deles ut gratis til voksne som har symptomer.

Tester deles ut på følgende steder:

 • Teststasjonen i Prestfoss: tlf. 477 00 416
  mandag og fredag kl. 08.15 – 10.15.

 • Legesenteret i Prestfoss, tlf. 32 71 23 00.
  Ukedager kl. 08.00-15.00.

 • Helsestasjon i Prestfoss: daglig når teststasjon er stengt.
  Tlf. 913 44 552 eller 476 88 007.

 • Helsestasjon i Eggedal: ring tlf. 901 56 220 på forhånd.
  mandag, onsdag og fredag kl. 14.45 - 15.15. 

 • Legesenteret i Eggedal i åpningstida, ring tlf. 32 71 47 24.

 • Røde Korshytta på Haglebu:
  I helgene og påskeuka : vakttelefon Røde Kors: 32 71 33 70.

Minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader.

08.04.2022 - endring av rådene

Endring av rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer testing for covid., Helsedirektoratet 08.04.22, kan du lese her.

14.02.2022 - testing, isolasjon og smittesporing

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • ​Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • ​Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

02.02.2022 - testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene 
 • Det anbefales at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefales det at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden.

25.01.2022 - oppdatert informasjon testing og karantene

Helsemyndighetene opplyser om at smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster derfor å gå over til utvidet testing som erstatning for karantene ettersom den økte smitten fører til at svært mange blir sittende i karantene.

Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den forventa smitteøkningen.

Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi nå har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene.

Derfor gjelder fra og med 26.01.22 følgende:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • NB!  Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg

 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene tilbys gratis av kommunen. 
Da kommunen har begrenset tilgang til tester må utdeling skje etter oppstått behov og evt prioritering, og ikke som et lager til evt. behov som kan oppstå.
Utlevering av selvtester på teststasjon og helsestasjon. Viktig: ring på forhånd.

 • Teststasjon Prestfoss i åpningstida. Tlf. 477 00 416 mandag, onsdag og fredag kl. 08.15-10.15.
 • Helsestasjon tlf. 913 44 552, 476 88 007 eller 32 71 14 00. Det kan gjøres avtale om henting på helsestasjon/legesenteret i Eggedal.

Minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.

24.01.2022 - oppdatert informasjon testing

Testing
Det er gjort endringer for rutiner ved positiv selvtest for SARS-Cov-2. Dette innebærer at en person med en positiv selvtest, nå regnes som et sikkert positivt tilfelle. Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke lenger ta bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. Det er nå ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales allikevel videreført til følgende personer:

 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte immunsupprimerte.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Dersom du har fått en positiv selvtest skal du registrere denne i kommunens digitale smittesporingssystem: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

14.12.2021 - gjør følgende ved positiv selvtest

Vi minner om at du bes gjøre følgende ved positiv selvtest:

1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.

2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der.

3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

26.11.21 - testing

Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt. Ring og avtal på forhånd!

19.11.2021 - PCR/hurtigtest

Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen etter avtale når teststasjonen er stengt.
Ta kontakt med helsestasjon før uthenting av selvtest. Tlf. Randi 476 88 007, Gunhild 913 44 552 eller kommunens sentralbord 32 71 14 00.

NB: Hurtigtester tåler ikke minusgrader.

17.11.21 - Endring av covid-19 forskriften

Regjeringen har vedtatt en endring av covid-19 forskriften fra og med i dag, såkalt oppjustert TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing, karantene)

Forskriftsendringen medfører testplikt for nærkontakter av smittet person i samme husstand.

Dette innebærer at hvis du er over 18 år og har vært i nærkontakt med en smittet person i samme husstand eller tilsvarende nære, så skal du teste deg hver dag med en hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test (på testsenteret), i 7 dager fra nærkontakten fant sted.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Testplikten gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært bekreftet smittet med korona.

Husk å kontakte teststasjonen for timebestilling for PCR-test dersom du tester positivt på hurtigtesten.

Endringen i forskriftsteksten kan du i sin helhet lese her.

Om du har behov for å teste deg

Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest.

Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt.

08.10.2021

Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og det er timebestilling mellom kl. 08.15 – 10.15. tlf. nr. 477 00 416.
I tillegg til hurtigtester og PCR (til innsending), har teststasjonen selvtester til utdeling. Disse kan deles ut til   nærkontakter, husstandsmedlemmer, personer som er anbefalt jevnlig testing og til andre etter vurdering av behov.  

Nye åpningstider ved teststasjonen

Teststasjonen holder åpent mandag, onsdag og fredag.

Tester utføres fra ca. 10.30.

Justert smittesporing og karantene fra mandag 27. september

I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK ( Testing, Isolasjon, Smittesporting og Karantene) fra mandag 27. september.  Les mer om nedjustert TISK her.
Hovedelementene er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, med økt bruk av selvtesting, samt isolasjon ved bekreftet smitte.

Samtidig skal karantene og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde  de mest smitteutsatte, husstandsmedlemmer  og tilsvarende nære, som i tillegg vil ha mulighet til å erstatte karantene med testregime.

Testing: Lav terskel for test ved luftveissymptom, økt bruk av selvtesting.

Isolasjon: Uendret plikt til isolasjon for dem som er smittet.

Smittesporing: Kommunene konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks (den som tester positivt) eller foresatte vil bli oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter,  som bør teste seg.
Ledere i skole, barnehage og arrangører anmodes på samme måte om å bidra med varsling

Karantene: Karanteneplikt vil omfatte kun uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og kan i de fleste tilfeller erstattes av testregime (daglig med selvtesting eller annenhver dag med PCR)
Smittesporerne bidrar med informasjon om dette (Koronatelefonatelefon 477 00 416 (hverdager 08.15  -10.15)

Øvrige nærkontakter:
(Medelever, barnehagegruppe, arbeidskolleager, fritidsakiviteter. - eller at man har hatt mindre enn to meters avstand mer enn 15 minutter)

Den som tester positivt vil fremover ha i oppgave å kontakte sine øvrige nærkontakter. Øvrige nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, vil nå slippe karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til:

 • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet
 • Begrensing av sosial omgang inntil testsvar foreligger
 • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer

Skoler og barnehager vil, i samråd med våre smittesporere, vil  kunne bruke en kort periode av målrettet midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd. En slik  testing vil være frivillig.

 

Testing av barn og unge for å unngå karantene

Det er nå mulig å teste barn og unge for å unngå karantene. Les mer her.  

Dette letter tiltaksbyrden som pålegges barna, men øker presset på kommunens test- og smittesporingsteam. Etter gjeldende regler for smittesporing og testing har det i Sigdal foreløpig ikke vært grunnlag for massetesting i skolen/barnehagen. Kriseledelsen følger med på situasjonen og vil informere om massetesting dersom det etter samråd med kommuneoverlegen skulle bli aktuelt.

Testing i sommer

Telefonnummer 477 00 416, er åpen som vanlig i hele sommer: mandag, onsdag og fredag kl. 08.15 til 10.15. Testing utføres fra ca. 10.30 disse dagene.

Dersom du i har behov for testing utenom disse åpningstidene finnes det også private teststasjoner du kan oppsøke, som for eksempel i Drammen.  

Testing i påsken

Testing i påsken
Testing foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandag og onsdag.
I påskedagene er legesenteret stengt og åpner som vanlig tirsdag 6.april, med mulighet for test. 

Det settes opp mulighet for testing av våre innbyggere også lørdag, 3.april.
Telefonen er da åpen fra 09.00-11.00, og testing fra klokken 11.30.

Telefonnummer denne dagen er 47700416.

Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Fritidsbeboere og besøkende henvises til sin hjemkommune for testing.

 

Om du har testet deg, skal teste deg eller er i karantene er det viktig å følge katantereglene. Unngå å gå innom butikken eller lignende. Trenger du hjelp til innkjøp, ta kontakt med butikken som pakker og leverer varer.

 

Norwegian Institute of Public Health - Coronavirus vaccine - Information for the public in english 

For informaInformasjon om innreise til Norge finner du her.

 

Nye føringer for testing av barn (oppdatert 24.3.2021)

Når skal barn under 12 år testes for Covid 19?

Kommuneoverlegen i Modum har gitt nye føringer på testing av barn. Dette er nye anbefalinger og vurderinger ut fra den situasjonen som har oppstått med den engelske varianten av viruset.
Denne varianten er mer smittsom og berører barn i større grad enn tidligere.

Dette er reglene for testing:

 • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
 • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
 • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                                
 • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

 • (Høy feber > 38,5)
 • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
 • Tett og rennende nese
 • Vondt i halsen
 • Hoste

Testkriterier

Les mer om testkriterier på FHI her.​