Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal 2017

Tilstandsrapport 2017 ,med oppsummering for skoleåret 2016/2017, legges frem for Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 15.11 og behandles i Kommunestyret den 14.12.2017. Tilstandsrapporten gir informasjon om læringsresultat og læringsmiljø i Sigdalsskolen i skoleåret 2016-2017.