Tilsynsgebyr for spredte avløpsanlegg i 2020

Sigdal kommune innfører tilsynsgebyr på 200 kr for spredte avløpsanlegg i 2020. Gebyret skal dekke kostnader til tilsyn med det enkelte avløpsanlegget. Tilsyn gjennomføres systematisk ved septikrenovasjon på det enkelte anlegg, og ved stikkprøvekontroller. Gebyret er hjemlet i kommunens gebyrforskrift. I 2020 blir gebyret fakturert sammen med andre kommunale avgifter for 2. halvår nå i september.

Teknisk sektor