Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Tjenester til funksjonshemmede

Visjon for Tono aktivitetssenter

Bruker i sentrum. Gode opplever gjennom aktivitet og arbeid.
Et trygt og forutsigbart miljø med vekt på:

  • Brukermedvirkning
  • Mestring
  • Utvikling
  • Stimulering

 

Mål:
Fleksibelt tilbud med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og individuelle behov. Varierte, valgfrie og tilgjengelige tilbud.

Bjørkealleen bofellesskap

Om Tjenester til funksjonhemmede

Virksomheten Tjenester til funksjonshemmede består av Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud boliger, Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig, Tono aktivitetssenter, ledsagerbevis, privat avlastning til funksjonshemmede, fritidskontakt til funksjonshemmede, praktisk bistand til funksjonshemmede, brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn.