Tono Aktivitetssenter

Tono er et arbeids- og aktivitetssenter med spesielt tilrettelagt tilbud for unge og voksne med ulike typer funksjonshemminger.

Målet for aktivitetssenteret er å gi alle en meningsfylt hverdag med stor grad av mestring. Det skal være et sted hvor hver enkelt bruker føler seg respektert. Brukerne skal føle trygghet og trivsel, og få den opplæring og oppfølging hver enkelt har behov for.

På Tono har vi forskjellige aktiviteter som:

  • ADL- trening
  • Catering-virksomhet, hovedsakelig for kommunen.
  • Sang, dans og musikk
  • Fysisk aktivitet som trim, gåturer, utedager
  • Ulike sanserom

På Tono arrangeres det klubbkvelder en gang i måneden, der vi for eksempel har disko eller filmkveld, bingo og ulike tema arrangementer.

Kontaktperson: Randi Fragått, Leder Aktivitetssenter Tono
E-post: randi.fragatt@sigdal.kommune.no
Telefon: 32 71 22 43