Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Utmark

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Vis hensyn til vilt og husdyr som beiter i utmark!

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.

Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2020-2030 vedtatt

Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2020-2030 ble vedtatt i begge kommunene rett før jul. Den endelige planen og tilhørende dokumenter finner under les mer.

Retningslinjer for gjerdehold i Sigdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 25. juni 2020.

Det er nå åpna opp for å søke om å gjerde inn et mindre areal av hyttetomta. Det er viktig at gjerdene sikrer god dyrevelferd. Retningslinjene finner du under les mer.

Båndtvang

Den ordinære båndtvangen gjelder fra og med 1. april til og med 20. august. I Sigdal kommune er det i tillegg utvidet båndtvang pga husdyr på beite, slik at det også er båndtvang i perioden fra og med 21. august til og med 30. september.