Utmark

Retningslinjer for gjerdehold i Sigdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 25. juni 2020.

Det er nå åpna opp for å søke om å gjerde inn et mindre areal av hyttetomta. Det er viktig at gjerdene sikrer god dyrevelferd. Retningslinjene finner du under les mer.