Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

Søknadsfrist til Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal er i 2020 10. juni og 1. oktober.

Informasjon om fondet finner du her.

Søknadsskjema sendes elektronisk til  post@sigdal.kommune.no, eller Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Søknadsskjema finner du her.
Retningslinjer for fondet finner du her.
 

Ta kontakt med Sigdal kommune om du ønsker å få tilsendt søknasskjema og informasjon.