Vaksine - anbefaling om ny oppfriskningsdose (4. dose).

FHI ANBEFALER NY OPPFIRKSNINGSDOSE - 4. DOSE

01.12.2022

Ring vaksineteamet på tlf.  476 88 007 for bestilling av time. Det er også mulighet for «drop-in» vaksinasjon torsdag torsdag 8. desember mellom kl. 08.30 og 10.00.  Oppfriskningsdose koronavaksine kan tas 3 – 4 mnd.  etter forrige dose. Har du nylig gjennomgått koronasykdom bør det gå minimum 3 uker etter tilfriskning før du tar vaksine.  Intervall til andre vaksiner bør være minst ei uke. 

 
Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19 etter anbefaling fra FHI til følgende grupper:
• Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
• Personer 65 år og eldre.
• Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom.
• Gravide.

 

22.11.2022

Vaksine - anbefaling om ny oppfriskningsdose (4. dose).

Det blir vaksinasjon i Sentrumsgården («bankbygget»), torsdag 8. desember. Inngang nede. Bestilling av time på tlf. 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00. 

Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19 etter anbefaling fra FHI til følgende grupper:

 • Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Personer 65 år og eldre.
 • Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Minimumsintervall mellom gjennomgått covid-19 infeksjon og vaksine er minimum 3 uker, men et lengre intervall vil trolig gi bedre immunrespons.

Mer informasjon finner du her.

 

 

16.11.2022

Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19  til følgende grupper:

 • Personer 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Se oversikt punkt 1 under.
 • Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom. Se oversikt punkt 2 under.
 • Gravide. Se punkt 3 under.

Det blir vaksinasjon i Sentrumsgården («bankbygget»), torsdag 8. desember. Inngang nede. Bestilling av time på tlf. 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Minimumsintervall mellom gjennomgått covid-19 infeksjon og vaksine er minimum 3 uker, men et lengre intervall vil trolig gi bedre immunrespons.

Mer informasjon finner du her, punkt 1-4.

 

 

18.10.2022

Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19  til følgende grupper:

 • Personer 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Se oversikt punkt 1 under.
 • Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom. Se oversikt punkt 2 under.
 • Gravide. Se punkt 3 under.

Det blir vaksinasjon i Sentrumsgården («bankbygget»), onsdag 9. november. Inngang nede. Bestilling av time på tlf. 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Minimumsintervall mellom gjennomgått covid-19 infeksjon og vaksine er minimum 3 uker, men et lengre intervall vil trolig gi bedre immunrespons.

Se punkt 1 - 4 under.

 

13.09.2022
 

Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19 til følgende grupper:

 • Personer 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Se oversikt over hvilke sykdommer / helsetilstander i linken punkt 1.
 • Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom. Se link punkt 2.
 • Gravide. Se link punkt 3.

Vaksinasjonsdatoer i Sentrumsgården (tidligere «bankbygget») er torsdag 22. september, onsdag 28. september og torsdag 13. oktober. Inngang nede.
Bestilling av time på tlf. 476 88 007 kl. 08.30 – 15.00 på hverdager. Vi går nå etter hvert  over til å bruke vaksinen Comirnaty Original  / Omicron BA 1 fra Pfizer Biontech som dekker både det opprinnelige Wuhan viruset og Omicron BA 1 til oppfriskningsvaksinasjon. Til grunnvaksinasjon skal den opprinnelige Omicron fra Pfizer Biontech fremdeles gis. Hvis det er andre som spesielt  ønsker denne vaksinen ber vi dere  si fra ved bestilling.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Minimumsintervall mellom gjennomgått covid-19 infeksjon og vaksine er tidligere satt til 3 uker. Et lenger intervall vil trolig gi bedre immunrespons. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. For ny informasjon: se pkt. 4 i linken: Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon.

 

1. Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen kan startes opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette.

Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom, bør uansett prioriteres samtidig med aldersgruppen 65 til 74 år.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
 

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller
 • diabetessenkomplikasjoner.

 

2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.
 

•             Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

•             Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk
               immunsuppresjon)

•             Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

•             Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft
              - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

•             Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt
              lungefunksjon

•             Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

•             Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-
              sykdom/«Fontan-barn»)

•             Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt
              sykehusinnleggelse siste året)

•             Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

3. Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

 

4. Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon

Ny kunnskap tilsier at det er behov for en justering i råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Folkehelseinstituttet orienterte i informasjonsbrev 47 om at anbefaling om ny oppfriskingsdose til de definerte målgruppene gjaldt uavhengig av om man nylig hadde gjennomgått en koronainfeksjon. Minimumsintervall ble
angitt til 3 uker etter tilfriskning for de eldste i aldergruppen over 65 år, men at et lenger intervall trolig ville gi en bedre antistoffrespons. Denne anbefalingen var basert på at det var lenge siden denne gruppen mottok sin forrige dose, det var usikkerhet knyttet til om infeksjon med omikron (BA.1) ga vesentlig bedre beskyttelse, og det så ut til at antallet sykehusinnleggelser økte blant de eldste. Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

 

 

 

 

06.09.2022
 

En ny og oppdatert oppfriskningsdose er nå akkurat godkjent og vil snart bli distribuert ut til kommunene. Den nye vaksinen (Comirnaty Original / Omicron BA 1) beskytter både mot det opprinnelige covid-19 viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1.  FHI melder at bivirkningsprofilen sies å være omtrent den samme. Det opplyses også at beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene. Personer som har time til koronavaksinasjon 8. september vil via SMS få tilbud om å velge om de vil vente på den nye oppfriskningsvaksinen i slutten av september eller beholde timen for vaksinasjon med den opprinnelige vaksinen. Alle det gjelder bes  om å ringe eller sende SMS (husk å skrive navn) til 476 88 007 hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00 for evt. bytte av time eller for å bekrefte at de opprettholder timen  8. september. 


Det blir tilbud om  oppfriskningsvaksine 4. dose til personer 65 år og eldre og risikogrupper i Sentrumsgården,  Borgestubakken 1 ( inngang nede) torsdag 22.09 og onsdag 28.09. De som mangler 3. dose kan også få tilbud om oppfriskningsdose og det er  fremdeles mulig å grunnvaksinere seg. Time kan bestilles på tlf. 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00. Si fra om du ønsker «gammel» eller «ny» vaksine. 

 

1. Oppfriskningsdoser til ulike målgrupper 

I informasjonsbrev 47 orienterte Folkehelseinstituttet (FHI) om hvilke målgrupper som bør anbefales ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst-/vintersesong. Per nå er det følgende grupper som tilbys ny oppfriskingsdose: 

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere, med oppstart fra 1. juli. 
• Personer 65-74 år, med oppstart så snart kommunene anser at de har gitt et tilstrekkelig tilbud til de 75 år og eldre og ellers har kapasitet til det. 

Vaksinasjon i aldergruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 har foreløpig ikke startet opp. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med informasjon om vaksinasjon for denne gruppen i løpet av kort tid. 


2. Oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax er anbefalt godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter 

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Det er ventet at EU-kommisjonen vil følge anbefalingen i sitt endelige vedtak som fattes om kort tid. 

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer. Begge de nye oppdaterte vaksinene er bivalente, det vil si at de inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1. De oppdaterte vaksinene vil hete Comirnaty Original/Omicron BA.1 og Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Vaksinene skal brukes til oppfriskningsvaksinering, men ikke til grunnvaksinering. Ved behov for grunnvaksinering må de opprinnelige mRNA-vaksinene Comirnaty eller Spikevax, eller eventuelt Nuvaxovid fortsatt benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskingsvaksinering hvis den som skal vaksineres ber spesifikt om dette, og kommunene har denne tilgjengelig. 

De kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen av de nye oppdaterte vaksinene viser at en oppfriskningsdose med disse vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron (BA.1) sammenliknet med de opprinnelige vaksinene. Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas imidlertid å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene. 

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå. 

Bivirkningsprofilen for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være den samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene basert på Wuhan-viruset. 

Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om de nye oppdaterte vaksinene når oppdaterte preparatomtaler blir offentlig tilgjengelig. 
Det vil kunne være mange som vil avvente sin oppfriskningsdose frem til oppdatert vaksine er på plass i kommunen. Kommunen må selv vurdere om de skal avlyse alle timer i påvente av oppdaterte vaksiner eller om man overlater til innbyggerne å avlyse sin time. I siste tilfelle bør innbyggeren ved oppmøte opplyses om at oppdaterte vaksiner snarlig vil bli tilgjengelig og dermed gi innbyggeren anledning til å utsette sin oppfriskningsdose. 

Dette kan gjøre det spesielt vanskelig å beregne lokalt vaksinebehov. Selv om vi ønsker best mulig utnyttelse av vaksinedosene, vil FHI understreke at det i denne fasen vil være vanskelig å unngå svinn.

 

 

 

02.09.2022

Oppfriskning koronavaksine 4. dose.
Personer 65 år og eldre og yngre risikogrupper anbefales nå ny oppfriskningsdose med koronavaksine.
Det er fremdeles mulig å melde seg på til vaksinasjon torsdag 8. september eller torsdag 22. september i Sentrumsgården i Prestfoss. Parkering og inngang på framsida. 

Påmelding  til vaksinasjon på telefon 476 88 007 på hverdager kl. 08.30 – 15.00.

Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervallet fra tilfriskning etter gjennomgått Covid-19 infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil gi bedre immunrespons. De som kun har to, en eller ingen doser fra tidligere er også selvsagt velkomne til å melde seg til vaksinasjon. 

Vennlig hilsen vaksineteamet.

 

 

 

17.08.2022

Oppfriskningsdose - dose 4.

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

 •                 Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
 •                 Personer i aldersgruppa 65 – 74 år.
 •                 Personer i aldersgruppa 18 – 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av Covid-19.

 

Mange i aldersgruppa 75 år og eldre i Sigdal er allerede vaksinert med 4. dose, men det er fremdeles mulig for personer i denne gruppa å melde seg til vaksinasjon.

Personer i de to andre ovenfornevnte gruppene tilbys nå å melde seg til 4. dose TORSDAG 8. SEPTEMBER eller TORSDAG 22. SEPTEMBER i Sentrumsgården («gamle bankbygget») i Prestfoss. Parkering og inngang nede. Påmelding til vaksinasjon på tlf. 476 88 007 på hverdager kl. 08.30 – 15.00.

Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervallet fra tilfriskning etter gjennomgått Covid-19 infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil gi bedre immunrespons. De som kun har to, en eller ingen doser fra tidligere er også selvsagt velkomne til å melde seg til vaksinasjon.

 

 

07.07.2022

FHI anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

 • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart fra 1. juli).
 • Personer 65 – 74 år, og personer i aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1. september).

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Planlagt utsending av koronavaksiner er i uke 29, og vaksineteamet i Sigdal kommune planlegger derfor massevaksinasjon i nye lokaler i Sentrumsgården,( Borgestubakken 1) TORSDAG 28. JULI.

Personer 75 år og eldre kan bestille time til vaksinasjon på tlf. 476 88 007 mandag – torsdag kl. 08.30 – 15.00. Det vil også bli sendt ut SMS til aktuelle personer med tilbud om vaksine. Personer over 80 år har fått tilbudet tidligere i sommer, men det er fortsatt mulig å melde seg på for de som ikke tok imot tilbudet om oppfriskningsdose i juni.

FHI melder at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av en ny variant av omikron (omikron BA.5).