Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Koronavaksine

Vaksinen og vaksinasjonen er gratis, og all vaksinasjon i Norge er frivillig.

Sigdal kommune tilbyr fra og med april 2022 vaksinasjon for små grupper på helsestasjon i Prestfoss annenhver torsdag (ulike uker) mellom kl. 08.30 og 09.00.
Ta kontakt på tlf.  476 88 007.

 

Koronvaksine - informasjon til befolkningen på FHI`s hjemmeside.

Egenerklæringsskjema

Samtykkeskjemaer - vaksinasjon av barn og unge under 16 år.

 

 

Ny oppfriningsdose koronavaksine for de over 80 år.

Personer over 80 år  får nå tilbud om en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (4. dose),  hvis de selv ønsker det.  Dette gjelder de  som er 80 år og eldre, har fått 3 doser tidligere og ikke gjennomgått koronasykdom etter dette.  Dosen kan gis tidligst 4 mnd. etter siste oppfriskningsdose. Dette er ikke en generell anbefaling, men  et tilbud som det er  mulighet å benytte seg av for de som ønsker det.  Personer over 80 år som mottar  tjenester fra hjemmetjenesten eller er beboere på Sigdalsheimen, kan ta kontakt med de ansatte der for mer informasjon. Det vil bli sendt ut et informasjonsskriv om tilbudet til de det gjelder.  Svarfrist blir satt til 13. mai, men det blir også mulig å bestemme seg seinere. FHI vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (4. dose) til alle eldre, så folk vil ikke få innkalling på samme måte som før. Man  må selv melde fra hvis man ønsker vaksine. Vurderingen  baserer seg  på at eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre. I tillegg har de en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle bli smittet.

 

Tilbudet om 4. dose gjelder også fortsatt til  personer med alvorlig svekket immunforsvar, enten grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter. Denne gruppen har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har de høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Ring  vaksineteamet tlf. 476 88 007  for time eller spørsmål.

Mer informasjon kan du lese her.

Vaksine barn og unge

FHI har åpnet for koronavaksinering av barn og unge ned til 5 år. Det er godkjent en egen Comirnaty vaksine fra PfizerBiontech for barn i alderen 5 – 11 år.

Barn født 2010 til 2016
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Dette er ingen tydelig anbefaling og den enkelte familie må selv vurdere nytten av vaksinen. Det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, eller barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i land med høy smitterisiko.

Ungdom f. 2006, 2007 og 2008 og 2009
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Ungdom f. 2003. 2004 og 2005
Alle som ikke har startet grunnvaksineringen bør ta 2 doser så snart som mulig. De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Tilbudet om koronavaksine til barn og unge organiseres via vaksineteamet i kommunen og gjennomføres sammen med annen koronavaksinering og ikke på skolene via skolehelsetjenesten.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte der det er et felles foreldreansvar. https://www.fhi.no/.../samtykkeskjema---vaksinasjon-av.../

Ta kontakt med vaksineteamet i kommunen for bestilling av time: tlf. 476 88 007. For spørsmål om vaksine til barn og unge, ta kontakt med vaksinekoordinator: tlf 913 44 552 eller konferer med fastlegen din dersom du er i tvil.

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet kan du lese her: https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

 

31.01.2022 - vaksine

Vaksinasjon er svært god beskyttelse ved smitte – man ser at sykdomsforløpet er midlere hos vaksinerte enn uvaksinerte.

Alle får innkalling til 2. og 3. dose når det er riktig intervall mellom dosene. 
For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.
Har du ikke mottatt første dose, og ønsker det? Ta kontakt på tlf. 476 88 007.

FHI har åpnet for koronavaksinering av barn og unge ned til 5 år. Det er godkjent en egen Comirnaty vaksine fra PfizerBiontech for barn i alderen 5 – 11 år.

Barn født 2010 til 2016
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Dette er ingen tydelig anbefaling og den enkelte familie må selv vurdere nytten av vaksinen. Det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, eller barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i land med høy smitterisiko.

Ungdom f. 2006, 2007 og 2008 og 2009
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Ungdom f. 2003. 2004 og 2005
Alle som ikke har startet grunnvaksineringen bør ta 2 doser så snart som mulig. De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Tilbudet om koronavaksine til barn og unge organiseres via vaksineteamet i kommunen og gjennomføres sammen med annen koronavaksinering og ikke på skolene via skolehelsetjenesten.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte der det er et felles foreldreansvar. https://www.fhi.no/.../samtykkeskjema---vaksinasjon-av.../

Ta kontakt med vaksineteamet i kommunen for bestilling av time: tlf. 476 88 007. For spørsmål om vaksine til barn og unge, ta kontakt med vaksinekoordinator: tlf 913 44 552 eller konferer med fastlegen din dersom du er i tvil.

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet kan du lese her: https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

 

10.12.2021 - Status vaksine og smitte - uke 49

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Dette er siste mulighet for vaksinering før jul. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig www.helsenorge.no for ytterligere informasjon.

03.12.21 - oppfordring om å ta koronavaksine

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 8. desember eller onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig helsenorge.no for ytterligere informasjon.

26.11.21 - videre vaksinasjon

Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt med 3. dose. Tidsintervallet mellom 2. og 3. dose er nå kuttet ned til 5 måneder for personer over 65 år. Den enkelte kontaktes via SMS for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time. For helsepersonell med pasientkontakt er intervallet mellom 2. og 3. dose fortsatt 6 måneder. Personer med nedsatt immunforsvar som har fått anbefalt fra spesialisthelsetjenesten eller annen lege at de bør ta dose 4, bes kontakte vaksineteamet.
Husk at intervallet mellom sesonginfluensavaksine og koronavaksine skal være minst en uke.

Uvaksinerte som allikevel ønsker å ta første dose kan ringe vaksineteamet for en time (tlf. 476 88 007 eller 913 44 550) eller møte opp på «drop-in» på Borgerstua i Prestfoss. Første mulighet er onsdag 24.11 mellom kl. 10.30 og 15.30. 

19.11.21 - videre vaksinasjon

Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt med 3. dose. Tidsintervallet mellom 2. og 3. dose er nå kuttet ned til 5 måneder for personer over 65 år. Den enkelte kontaktes via SMS for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time. For helsepersonell med pasientkontakt er intervallet mellom 2. og 3. dose fortsatt 6 måneder. Personer med nedsatt immunforsvar som har fått anbefalt fra spesialisthelsetjenesten eller annen lege at de bør ta dose 3, bes kontakte vaksineteamet.
Husk at intervallet mellom sesonginfluensavaksine og koronavaksine skal være minst en uke.

Uvaksinerte som allikevel ønsker å ta første dose kan ringe vaksineteamet for en time (tlf. 476 88 007 eller 913 44 550) eller møte opp på «drop-in» på Borgerstua i Prestfoss. Første mulighet er onsdag 24.11 mellom kl. 10.30 og 15.30. 

Det blir vaksinasjon på Borgerstua i Prestfoss hver onsdag framover

Hvordan beskytter vaksiner?. Folkehelseinstituttet

 

Uvaksinerte oppfordres til å ta vaksine og det er ikke for seint å ta kontakt eller møte opp til drop-in for første dose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal tilbys dose 3 og de som lurer på om de er i denne gruppa, bes ta kontakt med vaksineteamet. Noen får beskjed fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegen sin hvis de har en diagnose eller bruker medisiner som tilsier at de skal ha 3. dose.

Alle over 65 år får innkalling til dose 3. Intervallet mellom dose 2 og 3 er nå kortet ned fra 6 til 5 måneder. Det er ikke nødvendig å ringe vaksineteamet, da det blir sendt  SMS med time  til alle. Det skal være minst en ukes intervall mellom koronavaksine og influensavaksine.

Helsepersonell blir også kontaktet for time til dose 3. Her er intervallet til dose 2 fortsatt 6 måneder.

Tlf. nr vaksinetemet 913 44 552 eller 476 88 007

Drop-in for koronavaksinering onsdag 20. oktober

Neste koronavaksinasjon med mulighet for «drop-in» blir onsdag 20. oktober mellom kl. 12.30 og 13.30.  For timebestilling: ring vaksineteamet: 913 44 552 eller 476 88 007.
Vi ønsker fortsatt velkommen de som ønsker å ta første dose.

3. dose med koronavaksine gis til personer som har alvorlig svekket immunforsvar og er blitt anbefalt det fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker immundempende medisiner som står på ei liste fra de fagmedisinske miljøene. De sistnevnte kan kontakte vaksineteamet direkte og må kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk ved timebestilling.

Personer over 65 år vil etter hvert få innkalling til dose 3. For disse skal intervallet mellom 2. og 3. dose være minst 6 måneder. Sykehjemspasienter og personer over 85 år vil bli vaksinert først. Det skal være minst en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine.  For time til influensavaksine: ta kontakt med legesenteret: 32 71 23 00.   

08.10.2021 - Status vaksine og smitte - uke 40