Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Vaksine[4]

Koronavaksine

Vaksinen og vaksinasjonen er gratis, og all vaksinasjon i Norge er frivillig.

 

26.02.2021
Vi har denne uken fått vaksinert 63 personer, herav 5 stk med dose 1 og 58 stk med dose 2. Med dette har alle de som har ønsket vaksine på Eggedal eldresenter og hjemmeboende over 85 år med adr. 3358 N. Eggedal og 3359 Eggedal nå fått begge dosene.  

I Sigdal har nå 208 personer fått 1. vaksinedose og 129 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 5 hetteglass i uke 9 (ca. 35 doser) og 8 hetteglass i uke 10 (ca. 56doser) av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er først og fremst doser til 2.gangs vaksinering for de som fikk sin første dose for tre uker siden.

I uke 10 er det varslet om at vi vil motta 10 hetteglass av AsteraZeneca-vaksinen. Dette tilsvarer 100 doser som først og fremst er forbeholdt helsepersonell under 65 år og utenfor risikogruppene.  

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det fremdeles er innbyggere i Sigdal over 45 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vi minner om at vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.


 

Status vaksinasjon i Sigdal

19.02.2021
Vi har denne uken fått vaksinert 64 personer, herav 30 stk med dose 1 og 34 med dose 2.
I Sigdal har nå 194 personer fått 1. vaksinedose og 73 har fått 2. vaksinedose. De fleste vi vaksiner er fortsatt i aldersgruppen 85 år og eldre.
Sigdal vil motta 9 hetteglass i uke 8 og 5 hetteglass i uke 9 av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er kun tilstrekkelig til dose 2 for de som fikk dose 1 tre uker tidligere. Vi vil foreløpig ikke motta AsteraZenica eller andre vaksiner.

Vaksinering for hjemmeboende eldre vil fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss så lenge vi får få doser. Den enkelte vil bli kontaktet på telefon av ansatte i vaksinasjonsteamet i kommunen som for øyeblikket består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007.

Vi minner om at vaksinen er gratis. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

12.02.2021
Totalt har 159 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 43 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI.  Det forventes 10 hetteglass neste uke, som gir minst 50 doser. I uke 8 forventes 9 hetteglass. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale. 

Så lenge kommunen mottar et begrenset antall vaksinedoser, vil vaksineringen fortrinnsvis skje på Borgerstua i Prestfoss. Nærmere informasjon gis den enkelte ved innkalling

 

09.02.2021
Totalt har 132 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 32 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI.

 

08.02.2021
Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

 

05.02.2021
I går torsdag fikk 16 personer 1.vaksinedose.

Totalt har 108 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 30 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. 

Vi forventer 6 nye hetteglass med vaksine neste uke, som gir minst 30 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om fordeling i løpet av neste uke. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Informasjon om vaksinering på ulike språk og for syns- og hørselshemmede finner du her:

 

04.02.2021
I går onsdag fikk 21 personer 1. vaksinedose og 9 personer fikk 2. vaksinedose. Vaksineringen fortsetter i dag.
Alle innbyggere i Sigdal fikk i går et informasjonsbrev med generell informasjon om vaksinering i digital postkasse. De som ikke åpner brevet digitalt vil få dette tilsendt i ordinær post.

03.02.2021
Sigdal har fått 11 hetteglass (minst 55 doser) i inneværende uke.

Det foretas vaksinering i dag og i morgen i henhold til prioritert vaksinasjonsplan.

Dette innebærer 2. gangs vaksinering av beboere på Sigdalsheimen og 1. gangs vaksinering av beboere i omsorgsboliger og enkelte hjemmeboende over 85 år.
De det gjelder har fått beskjed fra vaksinasjonsteamet.

I tillegg vil utvalgt helsepersonell få vaksine etter anbefaling fra FHI.

I uke 6 vil Sigdal etter planen få 6 hetteglass (minst 30 doser).

 

27.01.2021
Som planlagt har 18 personer fått 2. vaksine i dag og 15 personer har fått 1. vaksine. 20% er gitt til helsepersonell.

I uke 5 er det forventet 11 hetteglass (minst 70  doser) med vaksine levert til Sigdal kommune

 

22.01.2021
Alle beboer på Sigdalsheimen som kan vaksineres pr i dag, er vaksinert første gang.

Tildeling Sigdal:
Uke 4: 7 glass (minst 35 doser)

Uke 5: 6 glass (minst 30 doser)

Disse dosene inkluderer annengangs vaksinering til de som allerede har fått første gangs vaksine.Vedrørende levering av vaksiner til Sigdal i ukene fremover er det for øyeblikket slik at vi får opplysninger om antatt antall vaksinedoser senest en uke i forkant av leveransen. Vi håper og forventer økt antall doser i løpet av februar/mars.

 

20.01.2021
Det er i dag gitt 13 vaksinedoser. Disse er gitt til beboere på Sigdalsheimen og noen til helsepersonell.

Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontaktet innbyggere våre.

Vi ber derfor om at personer som er 65 år og eldre og IKKE har fått telefon eller sms fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine eller ikke , ringe:

tlf: 47688007 eller tlf: 91344552.

 

18.01.2021
Det er lagt ut egenerklæringskjema for vaksine på de aller fleste butikkene i Sigdal. Ta gjerne med til venner og kjente. Ta kontakt med kommunen om du ikke får tak i skjmaet så sender vi det til deg. 

 

14.01.2021
 Det er i uke 3 forventet levering av 2 hetteglass med vaksine.   

 

13.01.2021
Det er satt 14 doser med vaksiner. 20% er gitt til prioritert helsepersonall i henhold til retningslinjer fra FHI.

 

06.01.2021
De 18 første dosene med koronavaksine satt på beboere på Sigdalsheimen.

 

Kommunen vil motta 10  nye doser i uke 3 og det er planlagt at disse også  skal gis til Sigdalsheimens beboere. Etter det fortsetter vi å vaksinere med de dosene kommunen til enhver tid mottar, og følger FHI sin prioriteringsrekkefølge. Inntil 20% av vaksinedosene som kommunen mottar, kan gis til utvalgte grupper  helsepersonell. Dette blir vurdert fortløpende.

Alle innbyggere over 75 år (født 1946 og eldre) er nå  oppringt, men noen få  har ennå  ikke svart eller  bestemt seg. Disse blir kontaktet pånytt dersom de ikke selv ringer opp igjen.

Sigdalsheimen og hjemmesykepleien (med eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene) har kontaktet  sine egne pasienter og beboere.

Dersom det er noen i gruppa over 75 år som ikke har fått telefon eller blitt spurt om de ønsker vaksine, ber vi de ta kontakt med hjemmesykepleien (for de det gjelder) eller vaksineteam  på telefon 47688007 eller 91344552.

 

For aldersgruppa 74 år og yngre er det nå  mange som i disse dager har fått, eller vil få, en telefon fra kommunen om de ønsker vaksine eller ikke.  Vi ber folk tenke gjennom dette på forhånd, slik at de kan ha svaret  klart når de blir oppringt. De som ikke svarer vil enten bli oppringt pånytt eller få en SMS som de kan svare på. Denne gruppa trenger ikke ta kontakt med vaksineteamet,  da vi  ikke er ferdig med å ringe alle. Vii ber derfor folk om å  avvente nærmere beskjed. Det vil  gå litt tid før disse blir vaksinert. Det avhenger av hvor mange doser kommunen mottar i ukene framover.

 

Alle vil få beskjed på telefon eller SMS om når og hvor de skal møte for vaksinasjon når deres tur kommer.
Vær oppmerksom på at telefonen kan komme fra ukjente telefonnumre. Det er nå derfor viktig å besvare slike. (Vær obs- ikke besvar utenlandske nummer) 
De som ringer fra oss vil kun at du skal bekrefte navn, spørre om du vil ha eller reservere deg mot vaksine, og eventuelt om du selv klarer å ordne transport.
(Svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige ting. Vi spør ikke om slike ting)

Fint om innbyggerne kan fylle ut egenerklæringsskjema før oppmøte til vaksinering.

Skjema for "Egenerklæring ved koronavaksinering" finner du her.

Form of "Self-decleration for coronavirus vaccination" can be found here.

 

Personer som har akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader, har forkjølelsessymptomer eller  er i karantene  eller isolasjon, anbefales å vente med vaksinasjon.

Generelle kontraindikasjoner og forsiktighetshensyn er:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine.
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader C.

 

Du skal altså ikke selv kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg deg på venteliste. 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år og eldre
 3. Alder 75 – 84 år
 4. Alder 74- 65 år og enkelte personer med høy risiko 18 – 64 år
 5. Alder 55 – 64 år med underliggende sykdom / tilstand.
 6. Alder 45 – 54 år med underliggende sykdom / tilstand.
 7. Alder 18 – 44 år med underliggende sykdom
 8. Alder 55 – 64 år
 9. Alder 45 – 54 år
 10. Alder 44 – 18 år

Høy risiko og underliggende sykdom / tilstand vurderes av fastlegen.
Det er kommet føringer som sier at også utvalgte helsepersonellgrupper vil bli prioritert.
Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende.
For den vaksinen som tilbys nå, vil  det bli satt en dose nr 2  21 dager etter dose nr 1. Dette vil det bli gitt informasjon om, og tidspunkt for, etter at første dose er satt.
De som møter opp til vaksinasjon må være friske (ikke feber, infeksjon eller forkjølelsessymptomer) og  alle vil bli bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema før vaksinasjon med 1. dose. Etter at vaksinen er satt skal alle vente i 20 minutter før de forlater vaksinasjonsstedet.

Tidspunkt
Beboere i sykehjem prioriteres først. Deretter kommer vaksinene sannsynligvis ukentlig utover vinteren. Når vaksinen kommer, må den i noen tilfelle settes i løpet av fire dager. Vi må derfor være klare.
De som nå blir oppringt, og som takker ja, vil senere få ny beskjed om når de skal møte. Denne informasjonen blir etter all sannsynlighet også sendt ut på sms. 

Sted
Vaksinasjoner vil skje på Prestfoss samfunnshus bortsett fra til de nevnte beboerne på våre institusjoner og bo- og dagsenter.
Vi jobber for å få på plass en transportordning for dem som ikke selv har anledning til å ta seg frem til vaksinasjonsstedet. 
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Mer informasjon om koronavaksine 
Folkehelseinstituttets nettside finner du her.

 

Informasjon til reisende
Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettside her.

 

Nyttige linker
Skjema for "Egenerklæring ved koronavaksinering" finner du her.

Form of "Self-decleration for coronavirus vaccination" can be found here.

Informasjon fra FHI om koronavaksine finner du her.

Film: "Hvordan godkjennes koronavaksiner?" Se filmen her.

Nasjonal plan for vaksinasjon finner du her.

Vaksinetelefon

Koronavaksinetelefon i Sigdal kommune:

Det vil ikke være mulig å få helsefaglige svar, da må du kontakte fastlegen din. Du kan også sende SMS eller ringe dersom du har praktiske spørsmål rundt vaksinasjonen. 

Koronavaksinetelefon i Sigdal kommune:

Telefon: 47688007 eller 91344552

Åpen fra mandag – fredag 08.00 – 15.00

 

Tid og sted for vaksinasjon

Du blir kontaktet om tid og sted
Mange har allerede blitt kontaktet av kommunen på telefon eller SMS med spørsmål om de
ønsker å ta imot tilbudet om vaksine.

Vær oppmerksom på at telefonen kan komme fra ukjente telefonnumre.
De som ringer fra kommunen vil kun at du skal bekrefte navnet ditt, spørre deg om du vil ha vaksine og svare
på dine spørsmål.
OBS! Svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller
annen personlig informasjon. Vi spør ikke om slike ting.

Alle som takker ja til vaksinering får ny beskjed, enten på telefon eller SMS, om når og hvor
de skal møte for vaksinasjon når deres tur kommer.
OBS! Det er viktig å svare på mottatt SMS.

Slik forbereder du deg til vaksinasjonen

 • Viktig å møte presis og forberedt til timen. Gjør unna toalettbesøk og annet.
 • Vent med å ta blodfortynnende medisiner denne dagen til etter vaksinering. Kan vaksineres dersom INR er under 3,5. på et stabilt nivå.
 • Fyll ut egenerklæringsskjema før oppmøte til vaksinering. Skjemaet kan også hentes på butikkene i Sigdal eller lastes ned fra Sigdal kommunens hjemmeside.
 • Du må ta med deg gyldig ID.
 • Følg anvisninger ved vaksinasjonsstedet.
 • Ha gjerne på løstsittende overdel slik at det er lett å brette opp ermet. Vaksinen settes i overarmen.
 • Bruk håndsprit.
 •  Det forventes at alle bruker munnbind fra før de kommer til de er ute av døra. Hvis ikke du har munnbind selv, vil du få utdelt på vaksinasjonsstedet.
 •  Du må beregne litt ekstra tid, for du må vente i 20-30 minutter etter at vaksinen er satt. Det vil være helsefaglig personell tilgjengelig i ventearealene dersom du trenger bistand.

Personer som har akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader, har forkjølelsessymptomer eller er i karantene eller isolasjon, anbefales å vente med vaksinasjon. Ring å gi beskjed på tlf. 47 68 80 07 eller 91 34 45 52 for omgjøring av vaksinasjonstidspunkt.
 

Skjemaer - vaksinasjon

Fint om innbyggerne kan fylle ut egenerklæringsskjema før oppmøte til vaksinering.

 "Vaksine egenerklæringsskjema"

 

"Vaccine self-decleration form"

"Egenerklæringskjema til deg som er tilbudt koronavaksine"

"Informasjon om forholdsregler og individuell vurdering"

"Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine"

"Checklist whwn you are offered coronavirus vaccine"

Informasjon om koronavaksinering Sigdal kommune

Alle innbyggere i Sigdal fikk 03.02.2021 et informasjonsbrev med generell informasjon om vaksinering i digital postkasse. De som ikke åpner brevet digitalt vil få dette tilsendt i ordinær post. Informasjonen er sendt til alle innbygger fra 18 år.

Informasjonsbrevet kan du lese her.

Statistikk over koronavaksinasjon i Sigdal, Viken og landet

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Dette er prioriteringsrekkefølgen per 03.02.2021:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år 
 5. OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 6. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 7. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 9. Alder 55-64 år 
 10. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

For mer og oppdatert informasjon kan du gå inn på FHI`s sider her.

Nasjonal informasjon om koronavaksine

Informasjon fra Folkehelseinstituttet, FHI, finner du her.

Informasjon fra Regjeringen finner du her.

Informasjon fra Helse Norge finner du her.                  

Informasjon om koronavaksinasjon for syns - og hørselshemmede

Du finner mer informasjon om koronavaksinasjon for syns- og hørselshemmede på FHI`s hjemmesider her.

Information about coronavirus vaccine in different languages

Information about the coronavirus vaccine in different languages and for visually and hearing impaired can be found here.