Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Prestfoss sentrum - prosjekt Simoa gnr/bnr: 36/74, mfl.
Frist for innspill er satt til 19.12.2022.

Varsel om oppstart - annonse - kan du lese her.

Planinitiativet finner du her.
Referat fra oppstartsmøtet finner du her.