Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Vedtatte reguleringsplaner

Reguleringsplan for Rupemyr og Haglebutunet ble vedtatt i kommunestyret 25.03.21. For dokumenter i saken se under les mer.

 

Kunngjøring av planvedtak
Kommunestyret i Sigdal har i møtet 25.03.2021 vedtatt følgende reguleringsplaner;

Reguleringsplan Rupemyr
Området ligger på østsiden av Åselva rett nord for Eggedal sentrum med avkjøring fra Tempelseterveien og Risleliveien. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av fritidsbebyggelse i eksisterende hyttefelt.

Dokumenter i saken:
Vedtak
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

 

Reguleringsplan Haglebutunet
Området ligger på Haglebu og omfatter Haglebu Fjellstue og nye leilighetsbygg i området. Formålet med planen er å legge til rette for flere leilighetsbygg og utvidelse av Fjellstua med utleiemuligheter.

Dokumenter i saken:
Vedtak
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Illustrasjonsplan – ikke juridisk bindende

 

Planvedtaket kan i medhold av pbl j.f  §§1-9 og 12-12 påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnen for klagen.

 

Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.

Dokumentene kan også sees på kommunehuset i Prestfoss etter avtale. Ta kontakt pr post@sigdal.kommune.no eller telefon 32 71 14 00 om dere ønsker dokumenter tilsendt.