Velferdsteknologi

 

Velferdsteknologi Midt-Buskerud

Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider om prosjektet Velferdsteknologi.

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge status og behov for velferdsteknologiske hjelpemidler i Modum, Sigdal og Krødsherad. Hjelpemidlene vil være et verktøy, hvor målet er å gi innbyggerne økt trygghet og mestring i hverdagen.

For å finne gode løsninger er det viktig for oss med et godt samarbeid med deg som innbygger. Sammen ønsker vi å skape muligheter for at flere innbyggere kan bo hjemme lenger.

Planer for velferdsteknologi finner du her: https://www.modum.kommune.no/velferdsteknologi.433722.no.html

 

  Modum Sigdal Krødsherad

logo fritid 123 kommunenavn kommuneva¦èpen gra¦è e 1508843843682  .png