Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Verdens eldredag - tiltak som bidrar til at eldre kan få bo lengre hjemme

I dag (1. oktober) er det verdens eldre dag og en fin anledning til å bli bedre kjent med tiltak som kan bidra til at eldre kan få bo hjemme lengre.

Responssenteret i Kongsberg er et vertskommunesamarbeid mellom kommuner i kongsbergregionen, der Sigdal kommune er med. 

 

Høsten 2019 fikk Responssenteret, ved prosjektleder Guro Elbert, tilskudd fra Helsedirektoratet for å kunne utvikle kompetansetiltak for sårbare eldre.
I den sammenheng ble det etablert en prosjektgruppe med representanter fra alle kommuner som er med i Responssenteret i Kongsbergregionen.

Vi har jobbet sammen om å utvikle filmer for å informere eldre om mulighetene som ligger i bruk av velferdsteknologi. 

Videoene kan du se ved å trykke på linkene under.

 

Kongsbergregionens Responssenter: https://vimeo.com/618864189

Digitalt tilsyn: https://vimeo.com/605634890/508ce8bcea

Elektronisk medisineringsstøtte: https://vimeo.com/605635279/786757ea4d

Mobil trygghetsalarm: https://vimeo.com/605635491/693d2c0e37

Elås: https://vimeo.com/618865142/d74a0140fa