Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Vi ønsker velkommen tilbake til barnehagen

Barnehagene i Sigdal gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte, og vi gleder oss til å se barna igjen.

Vi vil at det skal føles trygt for deg som foresatt å sende ditt barn i barnehagen. Vi har derfor utarbeidet planer for å sikre barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som at det skal være trygt for både ansatte og barn å være sammen.

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne barnehagene er:
1. Hygienetiltak
2. Tidlig isolering av syke
3. Kontaktreduserende tiltak
4. Små barnegrupper ( og med faste voksne så langt det t lar seg gjøre)
5. Mye uteaktiviteter igjennom hele dagen.

Barn i barnehage skal få den omsorg og trøst som de har behov for.

Alle barnehageansatte i kommunen er gjort kjent med veileder om smittevern barnehager under covid-19 utbruddet 2020, og hver barnehage tilpasser tiltak og utarbeide egne rutiner på bakgrunn av denne.

For å sikre forsvarlig drift har barnehagene i Sigdal kommune vært nødt til å redusere åpningstider, og det vil ikke bli smøremåltid i barnehagene. Alle barna må derfor ha med nistepakke. Vi ber også om at barna spiser frokost før de kommer i barnehagen om morgenen.
Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra barnehagen om hva som vil gjelde i det enkelte barnehage.

 

Hva kan du som foreldre bidra med?

Levering og henting
Det er fint om dere er forholdsvis raske ved leverings- og hentesituasjonen, og at dere holder anbefalt avstand. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Er det mulig, så er det fint om dere unngår å bli med inn i barnehagen, men dette må dere selvfølgelig se ann.
 

Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal i utg.pkt. ikke ta med egne leker hjemmefra. For å skape trygghet i overgangssituasjoner som f. eks ved levering om morgenen eller i sovetider, gis det rom for at barn som har behov for dette, kan ta med seg sin leike. Det er derimot ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Husk også på at den skal være rengjort.
 

Vask av hender
Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 
 

Sosialt samvær
Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.
 

Sykdom eller symptomer på sykdom

Ikke møt i barnehagen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom. Dette gjelder også ved milde symptomer. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer, skal de ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har en i husstanden fått bekreftet covid 19, skal alle nærkontakter/husstandsmedlemmer holdes i karantene i råd fra helsemyndighetene.
Hvis barna blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.


Barn i risikogrupper

Barn i risikogrupper holdes hjemme dersom det er praktisk mulig for dere foresatte. Denne dialogen tas direkte med din barnehage.

 

Her kommer litt informasjon til deg som foresatt og noen videofilmer som kan være til hjelp i kommunikasjon med voksne og barn
Informasjon til deg som foresatt
Informasjon til deg som foresatt på flere språk

Nå åpner barnehagene igjen
Nå er det forsvarlig å sende barna i barnehagen igjen
 


Mer informasjon

Gjenåpning av barnehager - informasjon til deg som foresatt
Gjenopptar foreldrebetaling barnehage og SFO
Rapport fra Helsedirektoratet; grunnlag for gjenåpning
Info fra Udir ( pressemelding om gjenåpning)
 

Tusen takk til alle dere foresatte for alle tilbakemeldinger vi har fått og for engasjementet dere har vist i denne spesielle tiden.

Med fortsatt ønske om et godt samarbeid.

 

De private barnehagene i Sigdal, 23.04.