Viltpåkjørsel

Ved påkjørsel / observasjon av skadd vilt:
Politiet varsles (tlf 02800), som melder fra til deltakere i ettersøksgruppa etter liste.
Dødt vilt observert langs veg: fylkesveier er Statens vegvesens ansvar. Meldes tlf 175.