INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Aktuelt fra oppvekst

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Oppdaterte råd om når elever skal være hjemme fra skolen

Her kommer oppdaterte retningslinjer for skolene fra kommunelegen i Sigdal 03.09.2020.

Råd om når barn bør holdes hjemme.

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 
Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt i barnehagene. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 

Felles skolerute for Viken fylkeskommune fra 2021/2022

Skoleruta er lagt for 2020/2021, og det første felles skoleåret for Viken fylkeskommune blir derfor i 2021/22. Endelig datoer er foreløpig ikke fastsatt.

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager. 

Velkommen til skolestart

Vi gleder oss til skolestart. Vi avsluttet forrige skoleår med en rekke smitteverntiltak, og vi har satt i gang en rekke tiltak også dette året for å begrense smitte.

Skolestart 2020

Sommerferien går snart mot slutten og vi håper alle har hatt noen fine feriedager.
Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår for alle våre elever mandag 17. august.  

Moderasjonsordning SFO

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.

Her kan du lese om ordningene...

Strategiplan for barn og unges oppvekstmiljø i Sigdal

Noe av det viktigste som gjøres i Sigdal er å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge, og Strategiplanen for barn og unges oppvekstmiljø er nå vedtatt.

Reviderte utgaver av overgangsheftet barnehage-skole " Med spent forventning og "Den gode dagen på SFO"

Kommunestyret vedtok i juni 2020 å ta det reviderte overgangsheftet barnehage-skole "Med spent forventning" og "Den gode dagen på SFO" til orientering.