Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra oppvekst

Litt info om hovedopptak til barnehage.

Søknadsfrist for barnehageopptak 2021/2022 var 01.02.
Alle søkere som har rett til barnehageplass, vil få tilbud om barnehageplass i Sigdal kommune, og de private barnehagene vil sende ut tilbud om plasser ca 12.03.  Frist for å takke ja/nei til tibudet er 1 uke etter at tilbudsbrevet er mottatt. Svar sendes barnehagene som har gitt tilbud om plass.

Foreldrebetaling i barnehagene

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen ble fastsatt til 3230,- pr måned fra og med 1 januar 2021.  Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Barnehageeier/Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Er  det flere søsken eller husholdningen har lav inntekt, finnes det ulike moderasjonsordninger.
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid finner du her.

Nye satser for kulturskolen

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre i desember 2020 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1 520,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

Hovedopptak barnehageåret 2021/2022

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 2021? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2021.
Ønsker du oppstart etter 30.november, trenger du ikke søke ved hovedopptaket. Søknader som gjelder for perioden desember 2021/ våren 2022 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.
Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.

Nye SFO satser

Kommunestyret vedtok nye satser for SFO i Kommunestyremøte 17/12. De nye satsene finner du her.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Råd om når barn bør holdes hjemme.

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 
Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt i barnehagene. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 

Oppdaterte råd om når elever skal være hjemme fra skolen

Her kommer oppdaterte retningslinjer for skolene fra kommunelegen i Sigdal 03.09.2020.