Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra oppvekst

Høring- langsiktige utviklingsmål for Sigdalskolen 2023/2026

27.10.2022 vedtok Kommunestyret å sende langsiktig utviklingsmål for Sigdalskolen 2023/2026 ut på høring.

God høstferie

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 03.10 til og med fredag 07.10.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole. Se den enkeltes hjemmeside)  

Skolestart for 1- trinns elever, skoleåret 2023/2024

Jfr. opplæringlova har alle barn både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år. 

Alle barn som er født i 2017 og som bor i Sigdal kommune eller flytter hit innen skolestart skoleåret 2023/2024, har rett til skoleplass i Sigdalsskolen.

Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2023 skal meldes inn i Sigdalsskolen, og fristen for dette er satt til 1. oktober 2022.

Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmes hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet dere sokner til. 

Innmeldingskjemaet finner du her

Velkommen til nytt skoleår

Vi håper dere alle har hatt en fin sommerferie og ønsker alle velkommen til et nytt skoleår. 

SFO, skoleåret 2022/2023

Ønsker du SFO plass kommende skoleår, så er fristen for å søke om plass 01.04.

Det gis tilbud om SFO før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag, - under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. 

Fra og med høsten 2022 innføres det en ordning med gratis 12 timers tilbud til alle 1. trinns elever. Søknadsskjemaet fylles inn på vanlig måte, og dere får automatisk fratrekk for 12 timene når det sendes ut tilbud om SFO plass. 

Kunnskapsdepartementet har også vedtatt moderasjonsordning om inntektsgradert foreldrebetaling i SFo for 1.- 4. trinn. 

Klikk her  vedtektene og priser    NB: Vedtektene til SFO er under revidering, for at de skal ivareta endringene. 

Krigen i Ukraina: Ivareta et godt barnehage- og skolemiljø

Krigen i Ukraina kan skape nye utfordringer for miljøet i barnehage, skole og SFO. 
Mange barn og unge opplever det som skjer som skremmende. De får med seg nyhetssendinger og videosnutter hvor de blir vitne til mennesker i en fortvilet og uoversiktelig situasjon. 
Personalet vil derfor være ekstra oppmerksomme på hvordan barn og unge kan reagere, og de vil ta en aktiv rolle i å snakke med de om det som skjer.  Vil du som foresatt ha noen tips, så har organisasjonen " Voksen for barn" noen gode råd

Skoleskyss skoleåret 2022/2023

 

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.)

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Klikk her for mer info

Litt info om hovedopptaket 2022/2023

Søknadsfrist for barnehageopptak 2022/2023 var 01.02, og barnehagene er nå i ferd med å gå gjennom alle søknadene og prioritere plasser ut fra opptakskriterier.

Ved hovedopptak har kommunens plikt til å tilby alle en plass til de som har rett til plass. Rett til plass er hjemlet i barnehageloven § 16.

Hovedopptak barnehageåret 2022/2023

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 2022? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2022.

Ønsker du oppstart etter 30. november, kan du vente med å sende inn en søknad til senere, da søknader som gjelder for perioden desember 2022/ våren 2023 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.

Det er viktig at at du setter opp og prioriterer flere alternative barnehager i kommunen.

Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.

God nyttår

Et godt nytt år ønskes dere alle!

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små velkommen tilbake til skole, SFO og barnehage etter en velfortjent juleferie, mandag den 03. januar.