Aktuelt fra oppvekst

Hovedopptak barnehageåret 2022/2023

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 2022? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2022.

Ønsker du oppstart etter 30. november, kan du vente med å sende inn en søknad til senere, da søknader som gjelder for perioden desember 2022/ våren 2023 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.

Det er viktig at at du setter opp og prioriterer flere alternative barnehager i kommunen.

Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.

God nyttår

Et godt nytt år ønskes dere alle!

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små velkommen tilbake til skole, SFO og barnehage etter en velfortjent juleferie, mandag den 03. januar.

 

God jul

Sigdal skolekontor ønsker alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/ i de private barnehagene i kommunen en riktig GOD JUL!

Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for foreldre/foresatte

DatoHelsedirektoratet har gitt tilskudd til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse. Det er fortsatt ledige plasser på webinaret som arrangeres 25. november fra
18:00 - 19:15. 

Ledige stillinger: tilkallingsvikar lærer og assistent

Skolene i Sigdal har behov for tilkallingsvikarer, både til undervisning og skoleassistent/SFO. Under les mer finner du link til mer informasjon.

God høstferie

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 04.10 til og med fredag 08.10.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole. Se den enkeltes hjemmeside)  

Skolestart for 1- trinns elever, skoleåret 2022/2023

Jfr. opplæringlova har alle barn både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år. 

Alle barn som er født i 2016 og som bor i Sigdal kommune eller flytter hit innen skolestart skoleåret 2022/2023, har rett til skoleplass i Sigdalsskolen.

Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2022 skal meldes inn i Sigdalsskolen, og fristen for dette er satt til 1. oktober 2021.

Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmes hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet dere sokner til. 

Innmeldingskjemaet finner du her

Felles Kommunale Utdanningslegat

Midler fra Det felles Kommunale Utdanningslegat skal deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole.
Egen og foreldrenes betalingsevne skal legges til grunn.
Søknadsfrist 01. oktober.

 

Skolestart skoleåret 2020/2021

I Sigdal starter skolene på grønt nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell. 

Det vil sendes ut og publiseres egen informasjon til elever og foresatte i forbindelse med skolestart.

FV 287 er helt stengt mellom Sandsbråten og Hole bru i ukene 33 - 35. Det vil bli satt opp en egen minibuss som vil skysse elevene som blir berørt av veistengningen til og fra skolen.